Vay du học là sản phẩm vay vốn được các ngân hàng, công ty tài chính cung cấp, nhằm hỗ trợ nguồn tài chính ổn định cho các học sinh theo học các chương trình đào tạo tại nước ngoài hoặc chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Du học không chỉ là cơ hội được học tập trong môi trường tiên tiến, hiện đại mà còn là cánh cửa mở ra những chân trời kiến thức cởi mở nhất. Vì vậy gói vay hỗ trợ du học lại trở nên quan trọng trong giúp chắp cánh cho những ước mơ tri thức thành hiện thực.

ICSA hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu những chương trình vay du học với những chính sách và ưu đãi phù hợp nhất với nhu cầu của du học sinh.

Các khóa học tiếng Đức