Visa du học

Chính sách visa New Zealand

Chi tiết quy trình thủ tục xin visa New Zealand cho mục đích du học và những điểm các du học sinh cần chú ý khi chuẩn bị hồ sơ thị thực.

Hệ thống giáo dục New Zealand

Hệ thống giáo dục New Zealand được phân chia rõ ràng và đa dạng nhiều ngành nghề, phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu học tập của các du học sinh trên thế giới.
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương