Trường đại học ở New Zealand

Học bổng New Zealand

Các gói học bổng New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam muốn theo đuổi con đường học tập từ bậc đại học cho đến sau đại học và nghiên cứu sinh.
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương