Thẩm tra APS

Thẩm tra APS – quy định mới đi du học tại Đức

Từ ngày 1-1-2007, tất cả sinh viên muốn sang Đức du học, phải nộp hồ sơ tại Bộ phận Kiểm tra học vấn (Akademische Prüfstelle – APS), thuộc Phòng lãnh sự và thị thực Đại sứ quán Đức tại Hà...
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương