Lưu ý khi du học

Bí quyết bảo vệ bản thân tốt hơn khi du học

Khi du học một mình tại một đất nước xa lạ, mỗi một du học sinh quốc tế đều cần chuẩn bị cho bản thân những phương pháp bảo vệ bản thân tốt hơn, tránh đi một mình và không ra ngoài khi trời tối,
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương