Kỳ thi sat

Kỳ thi SAT và ACT tại Mỹ như thế nào

Muốn vào đại học ở Mỹ, bạn phải tham dự kỳ thi SAT hoặc ACT. Kết quả kỳ thi này là một trong những điều kiện để các trường đại học xét tuyển sinh viên.
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương