Hành trang lập nghiệp

Thực tập ở nước ngoài, tại sao không?

Việc được đi làm (dù chỉ là thực tập) tại các nước phát triển trên thế giới cho phép các bạn có cơ hội thực hành ngay kiến thức mình học được, trải nghiệm cuộc sống mới, tăng thêm thu nhập...
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương