Du học australia

So sánh hệ thống giáo dục Australia với thế giới

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố báo cáo về 35 nền giáo dục lớn. Simon Birmingham, Bộ trưởng Giáo dục Australia, đã sử dụng kết quả báo cáo để nhấn mạnh “hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới”
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương