Đại học top đầu new zealand

5 đại học hàng đầu của New Zealand

Với dân số chỉ khoảng 4,5 triệu nhưng New Zealand có đến 8 trường nằm trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới QS năm 2016-2017. Ngoài ra, hệ thống giáo dục của quốc gia này cũng gồm 20 viện công nghệ và cao đẳng cung cấp các khóa học nghề.
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương