Đại học New zealand

Những điều cần biết về Newzealand

Từng là thuộc địa của Anh Quốc, nền giáo dục New Zealand được kế thừa và phát triển theo tiêu chuẩn Anh Quốc – một trong những quốc gia được coi là có chất lượng giáo dục chuyên sâu tốt nhất...
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương