Chọn trường du học mỹ

Chọn trường ở Mỹ: Cần lưu ý những yếu tố nào?

Được nhận vào đại học đã là một chuyện khó, sau khi được nhận rồi, việc lựa chọn ngôi trường xứng đáng nhất để mình dành 4 năm của cuộc đời ở đấy dường như lại là một vấn đề còn cân não hơn.
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương