Các trường đại học ở mỹ

Chọn trường ở Mỹ: Cần lưu ý những yếu tố nào?

Được nhận vào đại học đã là một chuyện khó, sau khi được nhận rồi, việc lựa chọn ngôi trường xứng đáng nhất để mình dành 4 năm của cuộc đời ở đấy dường như lại là một vấn đề còn cân não hơn.

Trường đại học Mỹ tuyển sinh viên như thế nào

Học sinh trung học Mỹ và những em có ý định du học Mỹ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ nộp. Với ứng viên đại học, quá trình xét tuyển và quyết định là điều gì đó bí ẩn, nhưng các cán bộ tuyển sinh lại biết rất rõ điều phức tạp này.
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương