Bí quyết học tiếng Đức

Những thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng (P1)

Cũng như thành ngữ Việt, thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa. Dưới đây là những câu thành ngữ tiếng Đức...
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương