Chi tiết

Những điều cần biết về chương trình học dự bị tại Đức

Đức đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ bởi chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới mà còn có cơ hội phát triển tương lai theo một hướng tích cực và hoàn toàn miễn phí. Để chuẩn bị cho một hành trang thật tốt bước vào giảng đường đại học nổi tiếng, các khóa học dự bị tại các trường dự bị Studienkolleg và kì thi đầu ra Feststellungsprüfung đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các bạn sinh viên hãy cùng ICSA tìm hiểu rõ hơn về khóa học dự bị tại trường đại học khoa học ứng dụng Fachhochschule, trường đại học tổng hợp Universitat và Technische Hochschule nhé.

1. Kỳ thi đầu ra Feststellungsprufung cho các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule)

Học dự bị tại Đức và những điều bạn cần biết

Khóa TI: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật
Khóa WW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế
Khóa GD: Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật
Khóa SW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội
Khóa DU: Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

Khóa TI:Đức ngữ, Toán, các môn Khoa học Tự nhiên, vẽ kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc tin học

Khóa WW: Đức ngữ, Toán, Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị, Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ

Khóa GD: Đức ngữ, Toán, Thiết kế, Tạo mẫu, Vật lý, CAD

Khóa SW: Đức ngữ, Toán, các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật), Công nghệ, Thông tin và Tin học, Anh ngữ
Khóa DU: Đức ngữ, Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ), Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha), Công nghệ Thông tin và Tin học

Bên cạnh các môn học trên, thường còn có thêm một môn học khác, liên quan đến ngành học.

“Feststellungsprufung” chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Studienkollegs hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, đa số các Studienkollegs có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.

2. Kỳ Feststellungsprufung cho các Trường Đại học tổng hợp (Universitat, Technische Hochschule)

Học dự bị tại Đức và những điều bạn cần biết

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, các bạn tân sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) trong hai Học kỳ. Các khóa dạy trong Studienkolleg có trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần vấn đáp:

  • Các môn thi lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.
  • Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

Tại các Studienkolleg có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại học nghiên cứu sau này như sau:

Khóa T: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
Khóa M: Cho các ngành Y học và Sinh học
Khóa W: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội
Khóa G: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
Khóa S: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)
Các môn thi Lý Thuyết:

Khóa T: Đức ngữ, Toán (kể cả Tin học), Vật lý hay Hóa học
Khóa M: Đức ngữ, Sinh vật và/hoặc Hóa học, Vật lý hoặc Toán
Khóa W: Đức ngữ, Toán, Kinh tế Quốc dân học, Kinh tế Quản trị học

Khóa G: Đức ngữ, Văn học Đức hoặc Anh ngữ, Xã hội học/Địa lý,

Khóa S: Đức ngữ, Ngoại ngữ thứ hai, Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức
Feststellungsprufung chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên tại Studienkolleg đã thi.

Một điều  cần lưu ý là các bạn phải phải nộp đơn xin học ở Studienkolleg tại Trường Đại học theo nguyện vọng hay đến Cơ quan chức năng của Tiểu bang.

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các bạn phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Có những Studienkollegs còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.