Chi tiết

Khám phá những sự thật vô cùng thú vị về Lễ Giáng sinh

Best Christmas photo ever

Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ quan trọng của cả thế giới chứ không chỉ riêng với người Công giáo. Bạn có thể học tiếng Anh với những sự thật thú vị xoay quanh ngày lễ này.

 • In the U.S. alone, more than 3 billion Christmas cards are sent each year./ Chỉ riêng ở Mỹ, hơn 3 tỷ thiệp Giáng sinh được bán vào mỗi năm.
 • Around 30-35 million live Christmas trees are sold each year in the U.S./ Khoảng 30-35 triệu cây thông Noel được bán mỗi năm tại Mỹ.
 • About 1/6 of all retail sales in the U.S. come derive from Christmas purchases./ Khoảng 1/6 lượng hàng bán lẻ trong năm ở Mỹ là các món hàng dành cho Giáng sinh.
 • Due to international time zones, Santa Claus actually has 31 hours to deliver presents to children all over the world./ Tính theo múi giờ quốc tế, ông già Noel có 31 giờ để tặng quà cho trẻ em trên toàn thế giới.
 • The Friday and Saturday before Christmas are the busiest shopping days of the year, not Black Friday./ Ngày thứ sáu và thứ bảy trước Giáng sinh là dịp mua sắm đông đúc nhất trong năm chứ không phải Black Friday.

Shopping Christmas

 • According to Facebook gathered data, two weeks before Christmas is one of the two most popular times for couples to break up. However, Christmas Day is the least common day for breakups./ Thống kê từ Facebook cho thấy, hai tuần trước Giáng sinh là một trong hai dịp mà các cặp đôi chia tay nhiều nhất. Tuy nhiên, vào đúng ngày Giáng sinh lại ít có các vụ chia tay nhất.
 • The tallest Christmas tree cut (deemed by Guinness World Records) was a Douglas Fir that stood at 221 feet./ Cây thông Giáng sinh cao nhất (theo Kỷ lục Guinness) là một cây tên Douglas Fir cao 221 feet (hơn 66 m).
 • The average Christmas tree takes seven years to grow, but some take upwards of 15 years./ Một cây thông Giáng sinh mất trung bình 7 năm để phát triển đủ lớn nhưng một số cây cần tới 15 năm.
 • Santa Claus comes from Saint Nicholas, a Christian bishop who inherited a great deal of money and was known for giving it away to those in need. He also became the protector of children when sainted./ Cái tên Santa Claus bắt nguồn từ thánh Nicholas, một giám mục Công giáo. Từng được thừa kế khoản tiền lớn, ông đem phân phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau này khi được phong Thánh, ông còn trở thành biểu tượng của một người bảo vệ trẻ em.
 • Electric lights were first used on Christmas trees three years after Thomas Edison held his first mass demonstration of electric lights in 1879./ Sau 3 năm kể từ khi Thomas Edison công bố rộng rãi sản phẩm bóng đèn điện năm 1879, bóng đèn bắt đầu được dùng trên cây thông Noel.

Best Christmas tree ever

 • In certain Eastern Orthodox countries, Christmas is celebrated on January 7th./ Ở một số quốc gia Chính thống giáo Đông phương, ngày lễ Giáng sinh được tổ chức vào 7/1.
 • President Teddy Roosevelt, an environmentalist, banned Christmas trees from the White House in 1901./ Là một người quan tâm đến môi trường, Tổng thống Teddy Roosevelt đã cấm sử dụng cây thông Noel ở Nhà Trắng năm 1901.
 • In 1962, the first Christmas postage stamp was issued in the United States./ 1962 là năm con tem bưu chính hình Giáng sinh đầu tiên được phát hành ở Mỹ.
 • The U.S. didn’t declare Christmas an official holiday until June 26, 1870./ Nước Mỹ không công nhận Giáng sinh là một ngày lễ chính thức cho đến ngày 26/6/1870.
 • In Poland, spiders and spider webs are common Christmas tree decorations. According to legend, a spider wove a blanket for Jesus./ Ở Ba Lan, hình nhện và mạng nhện thường được dùng để trang trí cây thông Noel. Theo truyền thuyết, một con nhện đã dệt chăn cho Chúa Jesus.
 • The melody for “O Holy Night’ was written by a Jewish man./ Giai điệu của ca khúc “O Holy Night” được viết bởi một người Do thái.

Y Vân
Nguồn VnExpress

—————————————–

Bạn muốn đón Giáng Sinh ở trời Tây?