Chi tiết

Học bổng du học Pháp dành cho sinh viên quốc tế

Các cơ quan nhà nước Pháp và chương trình Erasmus+ dành rất nhiều suất học bổng cho sinh viên nước ngoài nhằm hỗ trợ sinh viên khi du học tại Pháp và châu Âu.

Danh mục dưới đây liệt kê tất cả các hỗ trợ tài chính từ các chính phủ (Pháp và các nước khác), các chính quyền địa phương, các tập đoàn, các tổ chức và các cơ sở giáo dục Đại học.  Bạn có thể tìm những nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp với mình dựa trên các yếu tố quốc tịch, ngành học và trình độ.

Học bổng của bộ ngoại giao Pháp

Bộ Ngoại giao Pháp dành khá nhiều suất học bổng cho sinh viên nước ngoài. 25% số học bổng này được Bộ cấp trực tiếp qua chương trình học bổng Eiffel (dành cho các sinh viên học trình độ Thạc sĩ hay Tiến sĩ) hay chương trình học bổng Major (dành cho những thí sinh xuất sắc trong kì thi tốt nghiệp THPT của các trường trung học Pháp ở nước ngoài). Số còn lại được phụ trách bởi các Đại sứ quán Pháp ở nước ngoài.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ tài chính và quản lý các Học bổng Chất lượng cao.

Học bổng của bộ giáo dục đại học Pháp

Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp cấp học bổng dựa trên tiêu chí xã hội cho sinh viên Pháp và một số bộ phận sinh viên nước ngoài. Để đủ điều kiện xin học bổng, sinh viên phải sống tại Pháp từ ít nhất hai năm trở lên và có gia đình đóng thuế thu nhập cá nhân tại Pháp. Các hợp đồng Tiến sĩ do các Trường Đào tạo tiến sĩ cũng được Bộ Giáo dục chi trả.

Học bổng của các viện nghiên cứu

Tại Pháp, lĩnh vực nghiên cứu nhà nước do các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức nghiên cứu nhà nước đảm nhận, ví dụ như CNRS (Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia) quản lý tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, IRD (Viện nghiên cứu phát triển), ADEME (Cơ quan quản lý môi trường và năng lượng), IHEDN (Viện nghiên cứu quốc phòng cấp cao), INRIA (Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính và Tự động hóa Quốc gia), Viện Lagrange của Paris, hay cả IFREMER (Viện nghiên cứu khai thác biển của Pháp). Trong khuôn khổ hợp tác với các vùng, các cơ quan nhà nước này sẽ cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho các nghiên cứu sinh và những người làm nghiên cứu sau Tiến sĩ.

Học bổng từ các cơ sở Giáo dục Đại học

Một số cơ sở giáo dục Đại học có các chương trình học bổng cho sinh viên nước ngoài theo học các chương trình đào tạo của họ. Để có cơ hội nhận học bổng, hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận quan hệ quốc tế của các trường đó.

Ví dụ : Trường Paris Saclay, École Centrale de Nantes, Đại học tổng hợp Lyon, HEC, Đại học tổng hợp Limoges, Học bổng Émile Boutmy của Sciences Po Paris, v.v…

Học bổng của các vùng

Các vùng và thành phố ở Pháp cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài đang theo học một chương trình đào tạo trong một trường thuộc vùng đó. Họ dành các khoản trợ cấp cho nghiên cứu sinh hoặc sau Tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục Đại học và nghiên cứu. Học bổng của vùng cũng có thể được cấp cho sinh viên nước ngoài trong khuôn khổ những chương trình trao đổi với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

Học bổng Erasmus+ dành cho sinh viên nước ngoài

Erasmus + là một chương trình của Liên minh Châu Âu hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao. Nhờ có chương trình này, đã có hơn 2 triệu sinh viên có cơ hội nhận học bổng du học tại các nước châu Âu : kéo dài trong giai đoạn từ 2014 đến 2020 với ngân sách lên tới 14,7 tỷ euro.

Chương trình học bổng thạc sĩ liên kết Erasmus Mundus là một chương trình cấp học bổng cho các sinh viên xuất sắc trên thế giới, trong vòng 1 hoặc 2 năm, ở bất cứ ngành học nào. Để xin được học bổng, sinh viên sẽ theo học khóa Thạc sĩ tại ít nhất 2 quốc gia thành viên của chương trình này. Nhiều cơ sở đào tạo tại Pháp cung cấp các chương trình Thạc sĩ liên kết.

Trong khuôn khổ thỏa thuận song phương giữa các cơ sở giáo dục đại học, Erasmus+ dành các học bổng du học từ nước Pháp và đến nước Pháp. Học bổng sẽ chi trả phí ăn ở và sinh hoạt. Hãy tham khảo thêm thông tin từ phía trường Đại học của bạn.

Các chương trình trước đây của Eramus vẫn hoạt động

Một số nghiên cứu sinh liên kết thuộc chương trình trước đây của Erasmus Mundus vẫn được nhận học bổng. Tuy nhiên, các khóa nghiên cứu sinh liên kết Châu Âu (EJD) được thành lập trong khuôn khổ Horizon 2020, chương trình nghiên cứu và đổi mới của Liên minh châu Âu, sẽ dần thay thế các khóa trước đó.

Một số đối tác thuộc chương trình trước đây của Erasmus Mundus Action 2 vẫn luôn cấp học bổng. Có rất nhiều dự án liên kết với ít nhất một cơ sở đào tạo của Pháp.

Các loại học bổng khác

Các cơ hội học bổng khác gồm có

Học bổng của Tổ chức Đại học Pháp ngữ

Học bổng của các tập đoàn : Quỹ Francis Bouygues, Giải thưởng Joussot-Dubien của ENSCBP, v.v…

Nguồn: Campus France Vietnam