Chi tiết

Học bổng du học Malaysia

Học bổng du học Malaysia của Help University cho sinh viên Malaysia và sinh viên Quốc tế

học bổng du học malaysia

HELP University đã và đang trao nhiều suất học bổng để khuyến khích các sinh viên Malaysia và sinh viên thế giới có phẩm chất lãnh đạo theo học đại học tại HELP. Rất nhiều ứng viên đã hoàn thành chương trình học và có những thành công đáng kể trong sự nghiệp.

Học bổng du học Malaysia bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ và nghiên cứu sau Tiến sĩ

Chính phủ Malaysia trao học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ và nghiên cứu sau Tiến sĩ cho các sinh viên quốc tế nhằm thu hút các sinh viên tài năng, có kết quả học thuật xuất sắc, kiến thức và kĩ năng làm việc đến học tập, nghiên cứu và làm việc tại Malaysia.

Học bổng du học Malaysia toàn phần Y khoa IMU

học bổng du học malaysia

Được thành lập vào năm 1992, Trường Đại học Y Quốc tế (IMU) là cơ sở đào tạo y khoa tư nhân đầu tiên của Malaysia và là một cơ sở danh tiếng quốc tế. Trường cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục cao ở cấp đại học và mở rộng các chương trình đại học của họ ra ngoài các chương trình y tế, dược và điều dưỡng tới nha khoa và các chương trình khoa học y tế. Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Trường khuyến khích hoạt động nghiên cứu và cũng cung cấp hỗ trợ hành chính mạnh mẽ cho sinh viên những người đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ tư nhân và chính phủ khác nhau.

Học bổng du học Malaysia do Trường Đại học Y Quốc tế (IMU) thành lập dành cho sinh viên quốc tế và Malaysia. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên chứng minh được thành tích học tập xuất sắc, chương trình hoạt động ngoại khóa và khả năng lãnh đạo. Học bổng du học Malaysia này có 2 loại: 100% học phí và 50% học phí trong suốt chương trình học. Sinh viên được yêu cầu duy trì điểm GPA 3.50 mỗi học kì để được tiếp tục cấp học bổng. Ứng viên sẽ được nộp học bổng sau khi đăng ký một chương trình học tại IMU.