Chi tiết

Hệ thống giáo dục Malaysia

Hệ thống giáo dục Malaysia

Giáo dục Malaysia hệ tiểu học

Các bạn học sinh từ 7 đến 12 tuổi sẽ học cấp tiểu học (từ lớp 1 à 6). Các bạn sẽ làm bài thi cuối cấp để chuyển tiếp vào cấp trung học.

Giáo dục Malaysia hệ trung học

Bao gồm 2 bậc:

Trung học cơ sở: Dành cho các bạn trong độ tuổi từ 13 à 15 (từ lớp 7 à 9)

Trung học phổ thông: Dành cho các bạn trong độ tuổi từ 16 à 17 (từ lớp 10 à 11)

Tương tư như giáo dục tiểu học, các bạn học sinh sẽ làm các bài thi cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Giáo dục Malaysia hệ dự bị Đại học

Các bạn học sinh bước sang tuổi 18 (tương đương lớp 12) sẽ phải tham gia từ 1 đến 2 năm cấp này. Dự bị đại học là chương trình bắt buộc trong hệ thống giáo dục Malaysia, là bước đệm cung cấp các kiến thức nền tảng, kỹ năng cho các bạn học sinh trước khi chuyển tiếp vào cấp Đại học.

Giáo dục Malaysia hệ Đại học

Sau khi hoàn thành 1 đến 2 năm cấp sau trung học phổ thông, các bạn sinh viên sẽ dành 3 năm để hoàn thành Đại học. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn hướng đi 2 năm cho Cao đẳng rồi đi làm hoặc sau khi có bằng Cao đẳng, các bạn có thể học tiếp thêm 2 năm để lấy bằng Đại học.

Giáo dục Malaysia hệ sau đại học

Hoàn thành chương trình Đại học và tối thiểu là 21 tuổi, các bạn sinh viên sẽ được tiếp tục học lên Thạc sỹ. Tùy vào nhu cầu của sinh viên chọn trường hoặc chọn ngành mà thời gian học ở cấp này là từ 1à 2 năm.

Giáo dục Malaysia hệ nghiên cứu sinh (Tiến sỹ)

Chương trình này kéo dài 3 năm cung cấp kiến thức tổng qua, giúp cho sinh viên rõ, vững và sâu chuyên ngành mà mình theo đuổi.