Giới thiệu

Về ICSA

Lịch sử ICSA: ICSA là tổ chức tư vấn du học quốc tế được Sở Giáo Dục – Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh...

Về IED Group

Lịch sử hình thành Hệ thống phát triển giáo dục quốc tế Đông Dương (IED Group) thành lập vào năm 2003, bao gồm 8 thành viên: Viện...

Đối tác

Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương có sự liên kết và hợp tác với các trường Đại học, cao đẳng và...