Chi tiết

Du học Mỹ được ở lại thực tập đến 29 tháng

du học mỹ được ở lại thực tập đến 29 tháng

Những sinh viên đã hoàn thành khóa du học Mỹ hệ đại học 4 năm được phép kéo dài OPT (Optional Practical Training) thêm 17 tháng nữa nếu tốt nghiệp các ngành STEM, khoa học – công nghệ – kỹ nghệ – và toán học (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Sau đây là danh sách các ngành STEM đã được Sở Di trú Mỹ duyệt từ năm 2012.

http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/stem-list.pdf

Hầu hết các ngành du học Mỹ trong danh sách rõ ràng là STEM, như Toán, Lý, Hóa, Sinh… Tuy nhiên, một số ngành học vừa có thể được coi là công nghệ vừa có thể coi là xã hội như ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) của trường Kinh doanh (Management Information Systems at College of Business) cần phải đạt được những nội dung giáo trình chuẩn cụ thể của Sở Di trú để được coi là một chuyên ngành STEM. Vì thế có tình trạng ngành MIS ở trường này là STEM nhưng ở trường khác lại không phải là STEM vì nơi đó giáo trình thiếu các môn công nghệ.

Vì thế, đối với các bạn đã, đang và sẽ đi du học Mỹ, nếu có nhu cầu thực tập nhiều hơn 12 tháng sau khi tốt nghiệp và không chắc ngành học của bạn có thuộc STEM hay không bạn cần phải hỏi khoa hoặc phòng sinh viên quốc tế của trường cho rõ.

—————————————–

Bạn muốn tìm kiếm thêm các thông tin về du học Mỹ?