Chi tiết

Đối tác

Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương có sự liên kết và hợp tác với các trường Đại học, cao đẳng và các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ các ban ngành, đơn vị giáo dục và các tổ chức giáo dục, kinh tế khoa học trên thế giới cùng hợp tác và hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam đi du học và lập nghiệp tại nước ngoài.

er_w
LA Harbor College
er_w
East LA College
er_w
Pierce College
er_w
West Los Angeles College
er_w
LA Southwest College
er_w
Los Angeles Trade-Tech College
er_w
Los Angeles Valley College
er_w
LA Mission College
er_w
LA City College