Chi tiết

Điều kiện du học Đức hệ đại học mới nhất

điều kiện du học đức hệ đại học

Điều kiện du học Đức hệ đại học thay đổi từ năm 2015

Bắt đầu từ năm 2015, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD & ĐT) thay đổi quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đắng theo hình thức thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Theo đó, điều kiện du học Đức hệ đại học áp dụng cho học sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia kể từ năm 2015 sẽ thay đổi như sau:

 • Tham gia và đỗ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 tại một trong 38 cụm thi do một Trường Đại học chủ trì với các môn thi Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn. Môn Ngoại ngữ có thể được thay thế bởi một Chứng chỉ Ngoại ngữ.
 • Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phải đạt tổng điểm thi tối thiểu là 24 điểm (tính bốn môn thi, không nhân hệ số và không môn thi nào dưới bốn (04) điểm).
 • Trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành.

Điều kiện du học Đức hệ đại học đối với học sinh, sinh viên có bằng cấp Việt Nam như sau

 1. Tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi thành công kỳ Thi tuyển sinh Đại học do Bộ (GD & ĐT) Việt Nam tổ chức (với tổng điểm thi tối thiểu là 15 điểm và không môn thi nào dưới bốn (04) điểm) và đã trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận thì có thể được chuyển vào dự bị đại học trong cùng nhóm ngành.
 2. Nếu đạt được các điều kiện tại (1) và học thêm thành công bốn (04) Học kỳ Đại học chính quy thì có thể được:
  • Chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành, hoặc
  • Chuyển vào Dự bị Đại học và không bị giới hạn nhóm Ngành.
 1. Nếu Tốt nghiệp hệ Cao đẳng thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm ngành.
 2. Nếu Tốt nghiệp hệ Cao đẳng và thi chuyển tiếp lên Đại học thành công (Học kỳ thứ 5) thì có thể được chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành.
 3. Nếu đạt được các điều kiện tại (1.) và có Chứng chỉ DSD I hoặc DSD II và xác nhận của Điều phối viên DSD thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học và không bị giới hạn nhóm Ngành.

Giải thích thêm về các thuật ngữ trong điều kiện du học Đức hệ đại học

điều kiện du học đức hệ đại học

 • “Trúng tuyển”: Phải tham gia kỳ Thi tuyển sinh Đại học do Bộ GD & ĐT Việt Nam tổ chức hàng năm và trúng tuyển trong một kỳ thi đó.
 • “Hệ Đào tạo Đại học Chính quy”: Tức không phải hệ Bổ túc, hệ Chuyên tu, hệ Học từ xa, hệ Mở rộng, hệ Tại chức v. v.
 • “Một Trường Đại học Việt Nam được công nhận”: Các Trường Đại học Việt Nam mà các năm qua được phép tham gia kỳ tuyển sinh/xét tuyển Đại học và Cao đẳng do Bộ GD&ĐT Việt Nam tổ chức về cơ bản đều được công nhận.
 • Cùng “nhóm Ngành”: Trên nguyên tắc, để đáp ứng các điều kiện du học Đức hệ đại học thì nếu ở Việt Nam, bạn học ngành Công nghệ Thông tin thì khi sang Đức bạn cũng phải học ngành đó. Tuy nhiên, các trường có thể xét linh động theo bảng nhóm ngành của anabin.
 • “Chuyển thẳng”: Là không cần qua Dự bị Đại học (Studienkolleg) để vào học từ năm thứ nhất, nhưng vẫn có thể phải qua một kỳ kiểm tra chuyên môn hay vấn đáp để xét năng lực thực sự của sinh viên và phải đáp ứng yêu cầu về tiếng Đức (DSH-2, TestDaF4, DSD II v.v…).
 • “Chứng chỉ DSD I”: là Chứng chỉ tiếng Đức dành cho học sinh phổ thông đã học chính quy tiếng Đức với số lượng tối thiểu 600 tiết (B1) hay DSD II tương ứng với tối thiểu 1.000 – 1.200 tiết (C1) do Giáo viên tiếng Đức đã được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn về Chương trình DSD giảng dạy.

—————————————–

Bạn muốn tìm kiếm thêm các thông tin về du học Đức?