hoc-bong-du-hoc

Điểm trung bình tốt nghiệp (GPA) bao nhiêu sẽ được học bổng? Điểm trung bình tốt nghiệp (GPA) bao nhiêu sẽ được học bổng?
Trung tâm tư vấn du học quốc tế Đông Dương